Zuidwester

Windkracht

Voor Zuidwester maak ik al vanaf 2017 het personeelsblad. Dit magazine gaat naar het personeel, leveranciers, bewoners en ouders/voogden. Blad kwam twee keer per jaar uit, vorig jaar is het nog éénmaal verschenen.